BLOG

Tandır ve Tarihçesi

Tandır ve Tarihçesi


Tandır ve Tarihçesi

Tandır kültürü; 5 bin yıllık büyük bir geçmişe sahip olmakta ve bilinen tarihi Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde de tandır kültürünün var olduğunu söylemek mümkündür. Tandır günümüzde de kırsal Anadolu’nun bir çok yerinde kullanılmakta olan, insanlığın geleneksel mirasının önemli bir parçası niteliğindedir.

Tandır ilk olarak ısınma amaçlı düşünülerek toprak evlerin altına dizayn edilirdi. Evin ortasında bulunan tandır aynı zamanda ekmek fırını olarak ta kullanılmaya başlandı. İlk zamanlarda tandır, tavanında baca olan evlerde kullanılırdı, daha sonraları evin dışına da yapılmaya başlanarak içinde et ve ekmek pişirilmesine uygun duruma geldi. Son zamanlarda bu durum gelişme göstererek tandırevi yada tandır başı denilen kapalı mekanlara taşındı. Çamurdan yapılan tandır ya yere gömülerek ya da yüksekliği insan beline gelecek şekilde etrafı örtülerek konuşlandırılmaya başlandı.

Tandırevi’nde kuzu çevirme ve tüm et ürünlerinin yanında, kendi tandırımızda pişen sıcak lavaş ekmeği ile sunum yapılmakta olduğunu biliyor muydunuz?