BLOG

Tandır ve Tarihçesi

Tandır ve Tarihçesi


Tandır ve Tarihçesi

Tandır kültürü; 5000 yıllık büyük bir geçmişe sahiptir ve bilinen tarihi Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde de tandır kültürünün var olduğunu söyleyebiliriz. Tandır günümüzde de kırsal Anadolu’nun bir çok yerinde kullanılan insanlığın geleneksel mirasının önemli bir parçası olmaktadır.

Tandır ilk olarak ısınma amaçlı düşünülerek toprak evlerin altına dizayn edilirdi. Evin ortasında bulunan tandır aynı zamanda ekmek fırını olarak ta kullanılmaya başlandı. İlk zamanlarda tandır, tavanında baca olan evlerde kullanılırdı, daha sonraları evin dışına da yapılmaya başlanarak içinde et ve ekmek pişirilmesine elverişli hale geldi. Son zamanlarda bu durum gelişme göstererek tandır evi yada tandır başı denilen kapalı mekanlara taşındı. Çamurdan yapılan tandır ya yere gömülerek ya da yüksekliği insan beline gelecek şekilde etrafı örtülerek konuşlandırılmaya başlandı.

Tandırevi’nde kuzu çevirme ve tüm et ürünlerinin yanında, kendi tandırımızda pişen sıcak lavaş ekmeği ile sunum yapılmakta olduğunu biliyor muydunuz?